leczenie alkoholizmu wrocław

Odtrucia alkoholowe Wrocław

Odtrucie alkoholowe powinno być przeprowadzone pod ścisłą kontrolą i opieką lekarza specjalisty. We Wrocławiu współpracujemy z ośrodkami specjalizującymi się w prowadzeniu odtruć alkoholowych. Ważna jest możliwość szybkiej konsultacji z lekarzem w przypadku wystąpienia powikłań tj. padaczka, majaczenie alkoholowe. Są to tzw powikłane zespoły abstynencyjne występujące w momencie odstawienia alkoholu.Lekarz prowadzący decyduje także o odpowiednim zaplanowaniu w czasie procesu detoksykacji swojego Pacjenta. W naszej praktyce lekarskiej dbamy o maksymalne bezpieczeństwo naszych Pacjentów. Przed podjęciem kuracji przeprowadzamy wyczerpujący wywiad medyczny pozwalający ocenić stan zdrowia pacjenta. W razie konieczności wykonujemy stosowne badania laboratoryjne. Po przeprowadzeniu odtrucia alkoholowego, możliwe jest dopiero zastosowanie leków zawierających Esperal w naszym gabinecie we Wrocławiu przy ulicy Michałowskiego 9.

Detox Wrocław

Detoks, detox, detoksykacja – to terminy procesu odtrucia organizmu człowieka ze szkodliwych substancji, np. alkoholu. Detoks jest jednym z etapów leczenia osób długotrwale nadużywających alkoholu, u których na skutek przerwania ciągu alkoholowego i spadku poziomu alkoholu we krwi występują objawy zespołu abstynencyjnego. Celem detoksu jest regeneracja nadwyrężonej kondycji fizycznej Pacjenta. We Wrocławiu współpracujemy w tym zakresie z uznanymi ośrodkami prowadzącymi proces odtrucia alkoholowego. Pacjent zdrowszy, z silniejszym organizmem, oczyszczonym ze szkodliwych substancji, może skuteczniej podjąć leczenie odwykowe i zrobić pierwszy krok na drodze do trzeźwości.